Factoren bij usability van Wordfeud App

Op 12 oktober 2011, in Geen categorie, door admin

In de Appstore en Android market zijn duizenden Apps te downloaden. Usability is een van de grootste factoren die hierbij het kaf van het koren scheidt.

Wordfeud is een van de laatste rages op het gebied van apps voor smartphones en tablets. Onlangs heeft de Nederlandse Wordfeud woordenlijst een update ondergaan. Wat voor invloed heeft een dergelijke factor op de usability?

Waarvan is de usability van Wordfeud afhankelijk?

Wordfeud is een Scrabble kloon die gespeeld kan worden op iPhones, Android smartphones en tablets die gebruik maken van deze twee besturingsystemen. Hbwares, de ontwikkelaar van Wordfeud, is niet van Nederlandse bodem. De usability van een spelletje dat volledig om woorden draait, is volledig afhankelijk van een correcte woorden database. Is de Nederlandse Wordfeud gebruiksvriendelijk, en zo ja, hoe wordt deze gewaarborgd?

Usability op technisch vlak

De usability van Wordfeud op technisch vlak is uitstekend. Het spel werkt, het is eenvoudig vrienden uit te nodigen voor een nieuw potje en ook de tijdslimiet verbeterd de gebruiksvriendelijkheid. Spelers hebben 72 uur om een nieuw woord te leggen en kunnen hierdoor tussen andere werkzaamheden door een langdurig potje spelen. Daarnaast is het een cross platform app, waardoor het mogelijk is om op bijvoorbeeld een Android smartphone tegen iemand op een iPad te spelen.

Wordfeud woordenlijst t.a.v. usability

De Nederlandse versie van Wordfeud maakt gebruik van een woordenlijst die is samengesteld op basis van OpenTaal versie 2.10. Deze is onder andere in combinatie met een aantal regels van de Nederlandse Scrabble-bond aangepast. OpenTaal benadrukt dat Wordfeud slechts een (groot) deel van de OpenTaal woordenlijst gebruikt en daardoor dus beperkt is. Het feit dat veel woorden zijn weggelaten die wel in de OpenTaal lijst staan, komt de usability van Wordfeud niet ten goede. Daarnaast kunnen Wordfeud spelers gebruik maken van afkortingen, acronymen en verbasteringen die normaal gesproken met Scrabble niet zouden worden toegelaten. Deze worden echter niet consequent toegestaan.

Beperkende usability factor

In Nederland is de consensus dat discussie over de spelling of het bestaan van een woord, wordt opgelost door de Van Dale of het Groene Boekje te raadplegen. Of het voor Wordfeud niet mogelijk is wegens technische of juridische redenen om gebruik te maken van deze bronnen, of dat de makers als niet-Nederlanders niet op de hoogte zijn van het bestaan hiervan is onduidelijk. Wellicht is het een bewuste keuze om af te wijken van de bronnen die Scrabble gebruikt als woordenlijst om Wordfeud van Scrabble te onderscheiden. De usability van Wordfeud wordt erg beperkt door de keuze om een aangepaste OpenTaal woordenlijst te gebruiken, het feit dat sommige afkortingen wel worden toegestaan en andere niet, en het grote aantal Engelse woorden dat niet uit de Nederlandse lijst gefilterd is.